Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jossa vahvistetaan elämänhallintaa ja arjen sujuvuutta.

Valmennuksessa oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä löytämään uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Valmennus soveltuu kaikenikäisille. Sinulla voi olla esimerkiksi ADHD, ADD, Autismin kirjon häiriö, Tourette, kielellinen erityisvaikeus tai voit olla mielenterveys- ja päihdekuntoutuja. Valmennukseen voi tulla myös ilman diagnoosia. Tärkeintä on oma motivaatio lähteä ratkomaan omia pulmia.

Nepsyvalmennuksen tavoitteita voisi olla esimerkiksi:

  • itsetunnon vahvistaminen,
  • tutustuminen omaan diagnoosiin ja sen tuomiin erityispiirteisiin
  • toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen
  • arjen askareiden strukturoiminen
  • sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen
  • asiakkaan erityispiirteiden sanoittaminen ympäristölle

Valmennus soveltuu kaikenikäisille. Työskentelyn tavoitteet räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.

Nepsyvalmennus voi tapahtua asiakkaan kotona, vastaanotolla tai muussa rauhallisessa ympäristössä. Valmentaja voi käydä myös päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksessa tai työpaikalla ohjaamassa ja tukemassa siellä ilmenevien pulmien ratkaisemista.

Olen Sinua varten!