Etusivu

Sannikainen

Lämmin. Luotettava. Läsnäoleva.

Tervetuloa!

Palveluitani ovat: Neuropsykiatrinen valmennus – NUOTTI valmennus – Mentaalivalmennus – Rentoutusvalmennus – Seksuaalineuvonta – Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

 

Ajankohtaista:

Teen Silmukkeella ADHD ja autismikirjon tutkimusten alkukartoituksia sekä ADI-R (autismin diagnostinen haastattelu) haastatteluja. Toimin myös Kelan Oma väylä kuntoutuksen työntekijänä.

 

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Nepsyvalmennus soveltuu kaikenikäisille.

Mentaalivalmennuksesta voidaan hakea apua henkisten voimavarojen vahvistamiseen, tunne- ja ajatusmyllerryksen käsittelyyn tai selkeisiin ongelmiin, joihin halutaan ratkaisu. Mentaalivalmennusta voidaan hyödyntää sekä henkilökohtaisissa että työelämän haasteissa. Se on tärkeä osa-alue myös urheilijoille. Valmennus on lämminhenkinen ja luottamuksellinen. Se on keskustelua, johon yhdistellään mielikuva- ja rentoutusharjoittelua.

Rentoutusvalmennuksessa vahvistetaan omia voimavarojasi. Syvärentoutuksen avulla parannetaan rentoutumiskykyäsi ja kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Oma kehonkuuntelusi paranee ja näin vahvistetaan omien voimavarojen hyödyntämistä mihin niitä tarvitsetkin.

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä. Seksuaalineuvonnassa käsitellään turvallisessa ympäristössä seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta. Valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Sannikainen on vuonna 2019 perustettu yritys, jonka toiminta on keskittynyt Lappeenrantaan.

 

Miten voisin tuottaa sinulle elämäniloa?