Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

  • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
  • vanhemman uupumus tai masennus
  • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
  • vanhemman tai lapsen yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
  • lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve
  • lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömän asioinnin vuoksi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

Tilapäistä kotipalvelua haetaan Eksoten kautta lapsiperheiden kotipalveluhakemus-lomakkeella.

Asiakkaat voivat ostaa Sannikaisen kotipalvelua myös ilman sosiaalista tai terveydellistä perustetta ja hakea työn hinnasta kotitalousvähennyksen (50%).

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Luotettavaa läsnäoloa!